Seria OCEANIS

Kosze i wózki sklepowe wykonane z sieci rybackich wydobytych z dna mórz i oceanów